Ticaret ve Şirketler Hukuku

Awesome Image

Taflan Hukuk Bürosu Av. Muhammet Yasir Taflan ve çeşitli hukuki alanlarda uzman kadrosuyla farklı ülkelerden işbirliği içerisinde bulunduğu birçok hukuk bürosuyla, sizlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Taflan, müvekkillerine birleşme ve devralmalar, şirketler ve ticaret hukuku, e-ticaret ve bilişim hukuku, rekabet hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku ve dava takibi dahil olmak üzere geniş bir çerçevede hizmet sunmaktadır. Türkiye’de halihazırda mevcut olan veya ticari faaliyete başlamayı planlayan müvekkillerimize sayılan hususlarda danışmanlık yapmaktayız. Taflan Hukuk tarafından şirket kuruluşları, genel kurulların düzenlenmesi, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, pay devirleri, ortaklar arası şirket idare sözleşmeleri, genel kurul kararlarının iptali, ön incelemelerinin ve hukuki altyapılarının hazırlanması, gerekli idari izinlerin alınması, kıymetli evrak hukukuna dayalı çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davaları ile takiplerinin yürütülmesi, borsa ve sermaye piyasası itilaflarının giderilmesi, cari hesap, kira, alım-satım, kredi, bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden doğan davalar ile icra takiplerinin yürütülmesi konularında Türkçe, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca dillerinde hizmetler verilmektedir.

Bugün, geniş bir çerçevede hukuk hizmeti veren Taflan, en verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla çalışma alanlarına göre uzmanlaşmış departmanlara ayrılarak organize olmuştur.

Taflan Hukuk Bürosu Av. Muhammet Yasir Taflan ve çeşitli hukuki alanlarda uzman kadrosuyla farklı ülkelerden işbirliği içerisinde bulunduğu birçok hukuk bürosuyla, sizlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.