Sözleşmeler Hukuku

Awesome Image

İnsanlar tarih boyunca çevresindeki diğer canlılarla bir ilişki girmiştir. Bilhassa yerleşik yaşam düzenine geçişle birlikte insanlar arasında ilişkiler hız kazanmış ve ilerlemeye başlamıştır. Sözleşmeler Hukuku yerleşik hayatla birlikte insanlar arasında gerçekleşen ilişkilerin bir düzene oturtulabilmesi ve hukuki açıdan kontrolün sağlanarak sorunların çözüme kavuşturulabilmesi planlanmıştır. Taflan Hukuk Bürosu olarak Sözleşmeler Hukuku ve sözleşmeler konusunda danışmanlık sunuyoruz.

Birçok kişi “sözleşme” kelimesini duyduğunda çoğunlukla borç doğuran sözleşmeleri aklına getiriyor olsa da sözleşme kavramı yalnızca borç doğuran konularla ilgili değildir. TAFLAN Hukuk ve Danışmanlık Bürosu çalışanları olarak güncel düzenlemeleri yakinen takip ediyor ve sizlere sorunlarınızın çözümü için en uygun çözüm yolunu bulmakta yardımcı oluyoruz.

İki veya daha fazla kişi arasında gerçekleşen ve belirli koşullara bağlı kalınacağı belirtilen ve yasayla desteklenen antlaşmalara Sözleşme denir. Taraflara uygun irade açıklamaları ile gerçekleştirilen sözleşmeler her zaman belirli bir biçimde gerçekleştirilmek zorunda değildir. Fakat, bazı sözleşme türlerinin belirli bir biçimde gerçekleştirilmesi yasalarda belirtilmiştir. Belirli şartlar altında gerçekleştirilmesi gereken sözleşmelere örnek olarak; bir taşınmazın satış sözleşmesinin resmi bir şekilde gerçekleştirilmesi mecburidir. Sözleşmelerin yazılı olarak yapılması ise herhangi bir anlaşmazlık halinde sözleşmeyi kanıtlamayı kolaylaştırmaktadır. Taflan Hukuk olarak taraflarca hazırlanmış şirket ana sözleşmeleri, ana sözleşme değişiklikleri, tüm iş sözleşmeleri, reklam sözleşmeleri, tüm alım-satım sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, kira sözleşmeleri ve diğer tüm sözleşmeleri inceleyerek müvekkillerimizin aleyhine haksız bir sonuç doğmasına neden olabilecek hususları tespit ederek, ticari sözleşmelerin hazırlanması sürecinde kurumsal ya da bireysel müşterilerimize Taflan Hukuk olarak danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Taflan Hukuk Bürosu Av. Muhammet Yasir Taflan ve çeşitli hukuki alanlarda uzman kadrosuyla farklı ülkelerden işbirliği içerisinde bulunduğu birçok hukuk bürosuyla, sizlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.