Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku

Awesome Image

TAFLAN HUKUK olarak, yerli ve yabancı müvekkillere, ulusal ve uluslararası patent, endüstriyel tasarım, telif ve sair fikri mülkiyet hakları ile markadan doğan haklarının korunmasında, lisans, ruhsat, franchise başta olmak üzere bu hakların kullanılması veya devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresinde, hakların kullanımı ve korunmasında hukuki danışmanlık verilmekte ve müvekkiller, fikri hakların ihlalinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda ve yargı ve idari merciiler nezdinde temsil edilmektedir.

Taflan Hukuk Bürosu Av. Muhammet Yasir Taflan ve çeşitli hukuki alanlarda uzman kadrosuyla farklı ülkelerden işbirliği içerisinde bulunduğu birçok hukuk bürosuyla, sizlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.